Saturday, December 10, 2016

GIẢI TRÍ 10/12/2016

winter track   Flickr/Ralf Mooss

         CẨN THẬN CHO CUỘC SỐNG AN TOÀN 
        NHƯNG HÃY TẠM QUÊN TUYẾT LẠNH ĐI * !

Mystic Morning    Flickr/Hodachrome
Fr: Tuyen van Bui
Lá Thư Úc Châu
Trang Thơ Nhạc cuối Tuần (10-12-2016)
(*) Forget about snow  Fickr/ Ralf Mooss
Nhạc:
1. Hoa Trắng Thôi cài Trên Áo Tím: Huỳnh Anh - Kiên Giang - Vũ Khanh

https://www.youtube.com/watch?v=q7WJ9CoDBI8
2. Câu Chuyện Đầu Năm: Hoài An - Như Quỳnh
https://www.youtube.com/watch?v=zlOPwpgU3-I&feature=autoshare
3. Vang Vang Trời Vào Xuân: Cung Tiến - Thanh Tâm Tuyền - Quỳnh Giao
https://www.youtube.com/watch?v=P6BJd8Y7hP0&list=PLNBxCTIUVE707EJjSMNRNBZpIdat-_Pvl&index=43
4. Bốn Ngả Đường Quê Hương: Lê Minh Bằng - Thanh Thúy
https://www.youtube.com/watch?v=mOrH6YVdwTw&fea
NNS
*

Fr: Huu Dinh Nguyen


 
 https://www.youtube.com/watch?v=3CbBKFsz9fs