Tuesday, December 13, 2016

GIẢI TRÍ

Hình ảnh lượm lặt 
Lisbon Portugal- Nhửng ông Noel nhí tham dự cuộc diễn hành quyên thực phẩm để phát cho người nghèo.Hình: Christian Science Monitor/Rafael Marchante/Reuters- 

Universal Studios Singapore đón Noel với 800,000 bóng đèn màu /Christian Science Monitor/  EdgarSu/Reuters
Flickr/Houndstooth 4
              
                                   Flickr/CJ Smith
Thuận vợ thuận chồng,tát biển Đông cũng cạn-
Hình chụp trên bãi bể An Bang/Việt Nam-Christian Science Monitor/Reuters
                                      (1)  (2)
                                         say xịn rồi...
                                  Flickr/ (1)Wistle- (2)Felix S