Thursday, February 6, 2020

TIN TỨC CORONA VIRUS 06-2-2020

Giống như trên một hành tinh khác: Vũ Hán, thành phố trống trải bị phong tỏa

      

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=xONhP6w8LRQ&feature=emb_logo‘Hãy cứu chúng tôi!’: Lời cầu xin tuyệt vọng của người dân Vũ Hán trong thành phố bị phong tỏa

Đọv tiếp:
https://www.dkn.tv/the-gioi/hay-cuu-chung-toi-loi-keu-cuu-tuyet-vong-cua-nguoi-dan-vu-han-trong-thanh-pho-bi-phong-toa.html

Dịch Viêm Phổi Corona: Canada Không được Trung Quốc cho  Di Tản Kiều Dân  Vì Việc Bắt Giữ Bà Mạch Vãn Chu
 Ottawa-Trong những ngày qua, các quốc gia trên thế giới như Úc Đại Lợi,Anh ,Hoa Kỳ
đã gửi phi cơ đénVũ Hán di tản kiều dân vì dịch viêm phổi corona.
Hoa Kỳ là quốc giadi tản kiều dân nhất: trên 1000 người Mỹ sinh sống tại VũHán.
Canada có khoảng 352 kiều dân và dự trù gửi phi cơ qua di tản 221 kiều dân trước. Phi cơ đã tới Hà nội hờ được phép của chính quyền Trung Quốc bay qua Vũ Hán.
Tuy nhiên, tới nay Trung Quốc vẫn chưa cho Canada di tản kiều dân .Người ta  nghĩ là vì việc  Canada bắt giữ bà Mạch  Vãn Chu, giám đốc tài chánh của công ty cao kỹ  Huawei  của Trung Quốc vào cuối năm
2018 mà Trung Quốc đã làm khó dễ.
Canada bắt giữ bà Chu theo yêu cầu của chính quyền Hoa Kỳ,nhung Trung Quồc  chỉ làm khó dễ Canada, bắt giam hai người Canadians từ 2018 cho đến  nay.
https://thoibao.com/dich-viem-phoi-corona-canada-khong-duoc-trung-quoc-cho-di-tan-kieu-dan-vi-viec-bat-giu-ba-manh-van-chu/

                               *****


https://thoibao.com/dich-viem-phoi-corona-canada-khong-duoc-trung-quoc-cho-di-tan-kieu-dan-vi-viec-bat-giu-ba-manh-van-chu/