Sunday, October 27, 2019

LỄ AN TÁNG 81 THIÊN THẦN MŨ ĐỎ VNCH

* PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT: Lễ anh táng 81 thiên thần mủ đỏ

            

                               https://www.youtube.com/watch?v=WbF1tasygXU

* 81 Thiên Thần Mũ Đỏ đã ‘được về nhà’

           
                                      https://www.youtube.com/watch?v=sO_Pm99lePI