Tuesday, October 22, 2019

NHẠC THƯ GIÃN- NHẾP ẢNH-THƠ

Fr: Kimmy& Brianna Nguyen

Relaxing Music - Nature Sounds - Autumn Forest HD

              
                                      https://www.youtube.com/watch?v=w0szAwgybZs

 jmayramaker
                                                       Stepping on crunchy  leaves...

                            Con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô ...

Mưa thu tí tách rơi...
          
                                                     Tiếng cú rúc não nề

Pinterest

Dreamsline

      anzere03  
Fotofia
   

                                                                  Ghumakker

                                                                  gnick1999                                              

Đông qua... xuân tới

                                                       Blomtemphoto


Sources  :
Yahoo - Google- Pinterest

Đây mùa Thu tới

Xuân Diệu


Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng:
Đây mùa thu tới – mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.


Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rữa mầu xanh;
Những luồng run rẩy rung rinh lá…
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.


Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ…
Non xa khởi sự nhạt sương mờ…
Đã nghe rét mướt luồn trong gió…
Đã vắng người sang những chuyến đò…


Mây vẩn từng không chim bay đi,
Khí trời u uất hận chia ly.
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì.


Nguồn :Thời Báo  26/10/2019

Thơ Haiku
October's Gold 
By Paul Holmes
Like crunchy cornflakes
Gold leaves rustle underfoot
Beauty in decay.Like crun-chy corn-flakes              ( 5 syllables )
Gold lea-ves rus-tle under-foot  
   ( 7 syllables )       
Beau-ty in de-cay.
                          ( 5 syllables )