Friday, October 18, 2019

GƯƠNG CAO NIÊN NĂNG ĐỘNC

86 year old gymnast

           
2,799,324 views - 13 Sep 2012

https://www.youtube.com/watch?v=aZjljqReu1I&feature=youtu.be13 Sep 2012
   An 86yr Old Female Gymnast shows what she can do on the Parallel Bars ( Nữ huấn luyện viên thể dục 86 tuổi biểu diễn đánh xà ngang)