Thursday, October 24, 2019

NHẠC THƯ GIÃN- NHIẾP ẢNH- THƠ

Fr: Daniel Doan*Paula Le* Kimmy Nguyen* Brianna Nguyen

Relaxing Music - Nature Sounds - Autumn Forest HD

          
                          https://www.youtube.com/watch?v=w0szAwgybZs

 jmayramaker
                                                       Stepping on crunchy  leaves...

                            Con nai vàng ngơ ngác 
                     Đạp trên lá vàng khô ...

Những giọt  mưa thu tí tách rơi...
          
                                                     Tiếng cú rúc não nề

Pinterest

Dreamsline

      anzere03  
Fotofia
   

                                                                  Ghumakker

                                                                  gnick1999                                              

Đông qua... xuân tới

                                                       Blomtemphoto


Sources  :
Yahoo - Google- Pinterest


Đây mùa Thu tới

Xuân Diệu


Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng:
Đây mùa thu tới – mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.


Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rữa mầu xanh;
Những luồng run rẩy rung rinh lá…
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.


Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ…
Non xa khởi sự nhạt sương mờ…
Đã nghe rét mướt luồn trong gió…
Đã vắng người sang những chuyến đò…


Mây vẩn từng không chim bay đi,
Khí trời u uất hận chia ly.
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì.


Nguồn : Thời Báo  26/10/2019


Thơ Haiku

 October's Gold 
By Paul Holmes
Like crunchy cornflakes
Gold leaves rustle underfoot
Beauty in decay.


How many syllables ?

Like crun-chy corn-flakes              (5 syllables)
Gold leaves rus-tle un-der-foot     
(7 syllables)
Beau-ty in de-cay.                          (5 syllables)


BẢNG TỪ VỰNG 4 CỘT
                Từ điển điện tử sử dụng :                                  

     https://www.macmillandictionary.com/

                 
   Word
    Syllables
      IPA
 Pronunciation
leaf
leaf
/liːf/
 /leaf_1 
leaves
leaves
/liːvz/
 /leaves 
rustle
rus-tle
/ˈrʌs(ə)l/
 /rustle_1 
beau
beau
/bəʊ/
 /beau       
beauty
beau-ty
/ˈbjuːti/
/beauty_1