Thursday, October 3, 2019

LỄ THÁNH TÔ CÁC BINH CHỦNG NHẢY DÙ

Fr:Viet Do*BMH*Vt Tran*Ngoc Nguyen

LỄ TƯỞNG MIỆM THÁNH TỔ NHẢY DÙ SAINT-MICHEL tại CHAMPS - ELYSÉES  

       

            https://www.youtube.com/watch?v=mBEPie12eMY&feature=youtu.be

Thánh lễ Tổng lãnh Thiên Thần Micae (Saint Michel), Thánh tổ các binh chủng nhảy dù: Pháp, Đức, Anh, Bỉ, Nga, Mỹ và Việt Nam, đã được long trọng cử hành ngày  Thứ bảy 28-9 –2019 tại Thánh đường Thánh Louis Des Invalides tại Paris.

Hội cựu Nhảy dù VNCH tại Pháp được mời tham dự.

* Video clip do Ông Nguyễn Văn Đông, cụu chuyên viên Đài Truyền hình Việt Nam / Saigon / Channel 9, thực hiện và Bác Sĩ Đại Tá Hoàng Cơ Lân, nguyên Y Sĩ Trưởng Sư Đoàn Nhảy Dù / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chuyển đến.quý đồng hương ,đặc biệt đến Quý NT/CH của đại gia đình Binh Chủng Nhảy Dù / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa...

                                            *****