Wednesday, July 1, 2015

MÙA THU LÁ BAY

Fr: Đàm Trung Phán                                                                                                          MÙA THU LÁ BAY

Tiếng hát: Kim Anh - Video: Đàm Trung Phán

mua thu la bayhttps://www.youtube.com/watch?v=gEu5p1xnyqs

Những bài khác
https://damtrungphan.wordpress.com/gioi-thieu-video