Monday, July 27, 2015

TIN BUỒN

Nhận được tin buồn :
Dịch giả Bích Giao
khuê danh Trần Thị Bích Giao
tự Brigitte Tran
hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong
sinh ngày 3 tháng 10 năm 1960
đã qua đời hôm 20 tháng 7 năm 2015
tại Jacksonville, Florida, Hoa Kỳ
hưởng dương 55 tuổi
           funeral wreath

Xin chia buồn cùng bạn Bành Công Tín
và các cháu Bành Thu An, Bành Đăng Khoa
cùng các anh Trần Tử Huyền, Trần Tử Thanh
và các anh chị của Bích Giao ở Hoa Kỳ, Pháp quốc và Việt Nam.
Cầu nguyện cho hương linh Bích Giao sớm về cõi Niết.
- TM Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong
Trần Quốc Bảo, Đào Trường Phúc, Nguyễn Hữu Nghĩa
- Ban biên tập Làng Văn Online
- TM Văn Bút Việt Nam Canada
Nguyên Hương