Thursday, July 30, 2015

TIN BUỒN

Trân trọng thông báo cùng quí Anh Chị :
Bạn đồng khóa 1 SQTB Nam Định/Thủ Đức 
Anh LƯƠNG BÙI TÙNG
Pháp danh : Chúc Tháp
Cựu Đại tá QLVNCH
Nguyên Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh QLVNCH
đã mệnh chung ngày 25 tháng 7 , 2015 nhằm ngày 10 tháng 6 năm Ất Mùi )
Tại San Diego,California.
Hưởng thọ 86 Tuổi
Linh cữu được quàn tại Nhà Quàn Clairemont
4266 Mt. Albernathy Ave., San Diego, CA 92117 . Điện thoại (858)279-2211.
Tang lễ sẽ được cử hành trong 2 ngày thứ sáu 31-7 và  thứ bảy1-8- 2015- Nguyễn Mạnh Đĩnh
* Quý Anh Chị có thể chia buồn với Tang Quyến.qua Địa Chỉ Email và Điện thoại của con gái Anh Chị Tùng, là cháu Lương Mai Trinh như sau :  mytrinh_99@yahoo.com và (859) 774-5063.-  Nguyễn văn Nghiêm

funeral wreath