Tuesday, October 20, 2015

NHẬT KÝ CỦA CÔ GÁI BỊ UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI ( ANH-VIỆT)

The Diary/ˈdaɪəri/ Of A Bald /bɔ:ld/ Girl In The Final Stage Of Cancer
Nhật ký của 1 cô gái bị ung thư giai đoạn cuối
Tác giả: Roshini Kúmar | Dịch giả: Thanh Thanh
Here are my self-portraits  /ˈpɔ:(r)trɪt/ as a cancer patient.
Dưới đây là những bức ảnh tự hoạ khi tôi còn là 1 bệnh nhân ung thư
The pictures show how I went from extremely weak, vulnerable /ˈvʌln(ə)rəb(ə)l/ and scared condition to become more positive, strong and free.
Những bức ảnh cho thấy cách mà tôi thay đổi từ một người sống trong sợ hãi, dễ bị tổn thương và rất yếu ớt thành một người sống lạc quan hơn, mạnh mẽ hơn và tự do hơn.
The last picture shows my freedom after being cured.
Bức ảnh cuối cùng thể hiện sự tự do của tôi sau khi được chữa lành
At the age of 14 I was diagnosed  /ˈdaɪəɡnəʊzd/ with the 4th stage of bone cancer.
Ở tuổi 14, tôi được chẩn đoán đang trong giai đoạn 4 căn bệnh ung thư xương
Doctors were not certain if I would survive, it had spread quite a bit.
. Các bác sĩ không chắc rằng liệu tôi có thể tiếp tục sống được hay không, nó đã di căn một ít
But somehow with all the positivity years later I’m writing this. I’m thankful for the struggle because it gave me strength and made me who I am.
Nhưng bằng cách nào đó, sau vài năm sống lạc quan, nay tôi ngồi đây và viết lên câu chuyện này.
Tôi phải cảm ơn thời gian chống chọi với bệnh tật đó vì nó đã mang lại cho tôi sức mạnh và giúp tôi trở thành người như hôm nay
Hope this post helps anyone and everyone going through something.
Hy vọng bài viết này sẽ giúp được tất cả những ai đang phải đối mặt với một điều gì đấy
Cancer or otherwise /ˈʌðə(r)ˌwaɪz/. Belief in yourself and remain positive
Ung thư hay bất kể thứ gì khác. Hãy đặt niềm tin vào chính bản thân bạn và luôn lạc quan
                                                            *****
  At the age of 14 I was diagnosed with the 4th stage of bone cancer
Ở tuổi 14, tôi được chẩn đoán đang trong giai đoạn 4 căn bệnh ung thư xương.
clip_image002
Doctors were not certain if I would survive
Bác sỹ không chắc rằng liệu tôi có thể sống tiếp hay không.
clip_image004
I felt so weak during my chemo that I hadn’t ever imagined it was possible, I wanted my life back
Tôi cảm thấy rất yếu trong suốt quá trình hóa trị mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng nó lại như thế, tôi muốn một cuộc sống như trước đây.
clip_image006
Somehow I managed to stay positive because I always thought it would be okay
Bằng cách nào đó tôi luôn giữ thái độ lạc quan bởi vì tôi luôn nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
clip_image008
I can’t even begin to describe the relief I felt when I left the hospital cancer-free
Tôi thậm chí không thể mở đầu để mô tả cảm giác thở phào khi tôi khỏi bệnh.
clip_image010
No matter how difficult it was, I’m thankful for the struggle because it gave me strength and made me who I am
Không quan trọng nó khó khăn thế nào, tôi phải cảm ơn thời gian chống chọi với bệnh tật đó vì nó đã mang lại cho tôi sức mạnh và giúp tôi trở thành người như hôm nay.
clip_image012

Source/Nguồn

*The Diary Of A Bald Girl In The Final Stage Of Cancer

http://www.boredpanda.com/cancer-black-white-photos-positivity-roshini-kumar/

**Nhật ký của 1 cô gái bị ung thư giai đoạn cuối

http://vietdaikynguyen.com/v3/80453-nhat-ky-cua-1-co-gai-bi-ung-thu-giai-doan-cuoi/


   Words    Syllables        IPA Pronunciation
   diagnose   di-ag-nose   /ˈdaɪəɡnəʊz/   /diagnose/
   diary   di-a-ry   /ˈdaɪəri/    /diary/
   otherwise   oth-er-wise   /ˈʌðə(r)ˌwaɪz/   /otherwise/
   portrait    por-trait   /ˈpɔ:(r)trɪt/   /portrait/
   vulnerable  vul-ner-a-ble   /ˈvʌln(ə)rəb(ə)l/   /vulnerable/
.....