Monday, October 19, 2015

THỨ HAI 19 THÁNG 10 : NGÀY BẦU CỬ DÂN BIỂU LIÊN BANG CANADA

Ngày bầu cử 19 tháng 10

 Hôm nay, ngày thứ hai 19 tháng 10ngày bầu cử dân biểu liên bang lần thứ 42 tại Canada.Có 3.6 triệu người đi bầu trước, gia tăng 71 phần trăm so với số người đi bầu trước vào kỳ bầu cử trước năm 2011.

Thời gian đi bầu là từ 9.30 sáng cho đến 9.30 tối hôm thứ hai.
Khi đi bầu, cử tri cần phải mang theo hai loại giấy tờ, cùng phiếu đi bầu.
Trong hai loại giấy tờ mang theo, một trong hai loại đó phải có địa chỉ của cử tri,. Những giấy tờ được chấp thuận như bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, khai sinh, thẻ an sinh cá nhân SIN, thẻ thông hành,thẻ tín dụng.v.v./.