Friday, October 2, 2015

TÁM VỤ ÁN TRỌNG ĐIỂM XÉT XỬ TRƯỚC ĐẠI HỘI 12 CỦA ĐẢNG CSVN

1. ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT
https://www.facebook.com/haivitalk/videos/vb.226878700811760/524041087762185/?type=3&permPage=1

2. TÁM VỤ ÁN TRỌNG ĐIỂM
Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng Chống Tham Nhũng của  Đảng CSVN vừa nói sẽ đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử trước Đại hội 12 của Đảng. 
BBC mở cuộc phỏng một số nhân sĩ về vấn về này . Dưới đây là tóm lược :

 "Một 'vở diễn nhạt nhòa quá”, cái 'miếng võ' mà ngài Tổng bí thư đưa ra chẳng phải là võ tàu, mà cũng chẳng phải là võ tây, mà nó lúng túng 'như gà mắc tóc'….'' 
-"quá ít' so với thực tế tình trạng tham nhũng ở Việt Nam" - "cách thức các vụ án được đưa tin hời hợt so với những vụ án trọng điểm đưa vào những năm trước khiến người ta cảm nhận có một cái gì không minh bạch, bị bưng bít. hoặc có thể đây chỉ là những vụ án bình thường và đưa ra xét xử cho có."
”Chỉ có một vụ có thể coi là 'trọng điểm', chưa có điều kiện để nói các vụ án trọng điểm có phải là 'đầu voi đuôi chuột' hay không.

Chi tiết :
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/09/150929_vn_8_vuan_trongdiem_views
http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/10/151001_nguyenquanga_8vu_trongdiem