Sunday, October 11, 2015

NHU CẦU CẤP THẾT CỦA THƯƠNG PHẾ BINH VNCH LÀ GÌ ?

Fr: Tam Phong 
Nhu cầu cấp thiết của thương phế binh VNCH là gì?
Phần 1Phần 2


Nếu không mở được, xin bấm
Phần 1
https://www.youtube.com/watch?v=pESBToc1wJI&feature=iv&src_vid=-g0E0M4W4H8&annotation_id=annotation_72788925
Phần
https://www.youtube.com/watch?v=-g0E0M4W4H8&feature=iv&src_vid=pESBToc1wJI&annotation_id=annotation_104364441