Friday, October 9, 2015

NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU: ĐẠI LỄ HÚY NHẬT ĐỨC THÁNH TRẦN

Fr: Trương Nhân* Sơn Tran
     Hiệp Hội Người Việt San Diego tổ chức
   ĐẠI LỄ HÚY NHẬT ĐỨC THÁNH TRẦN
image
San Diego: Nhằm mục đích nhắc nhở con cháu thế hệ tiếp nối luôn nhớ đến các bậc tiền nhân, những anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước với lịch sử trải dài hơn bốn ngàn năm lập quốc, điển hình là những chiến công hiển hách của vị danh tướng đời nhà Trần, ba lần đại thắng giặc Nguyên, Mông, đem lại yên vui, hạnh phúc cho toàn dân,
nên được người đời sùng kính gọi là Đức Thánh Trần, triều đình phong tặng tước vị: “ Thái Sư Thượng Phụ Quốc Công, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương ”, và Quân Chủng Hải Quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vì khâm phục uy dũng tài trí cùng tài cầm binh thao lược của Ngài qua trận chiến thắng lẫy lừng trên sông Bạch Đằng nên đã tôn vinh Ngài làm Thánh Tổ.  
    Chủ nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2015, Hiệp Hội Người Việt San Diego đã phối hợp cùng Hội Cao Niên, Lực Lượng Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Liên Đoàn Hướng Đạo Vạn Kiếp đã tổ chức Đại Lễ Húy Nhật để tưởng nhớ và tôn vinh Ngài thật long trọng. Chương trình buổi lễ bắt đầu vào lúc 10 giờ 30 sáng với các tiết mục chính: Nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phút Mặc Niệm, Rước Linh Vị, Tế Lễ, Múa Lân, Thuyết trình, Văn nghệ, Cơm trưa lộc Thánh và chấm dứt vào lúc 02 giờ 30 chiều sau khi chụp hình lưu niệm.
Trần Sơn: Lược thuật.
Hình ảnh: Bs Nguyễn Hiệp.
image
Lực Lượng Chiến Sĩ VNCH San Diego trong Nghi Lễ Chào Cờ và Phút Mặc Niệm.
image
CT/HHNV/SD ông Phạm Thanh Liêm đọc Diễn Văn Khai Mạc.
image
Giáo sư Dương Ngọc Dược thuyết trình.
image
Hội Cao Niên trong Nghi thức Tế Lễ.
image

image
image
Hợp ca " Tiếng Sóng Vân Đồn ".
image
image
Liên Đoàn Hướng Đạo Vạn Kiếp múa Lân mừng Thánh Tổ.