Monday, October 12, 2015

NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU : TRỢ GIÚP NGƯỜI TỴ NẠN SYRIA

Những cựu thuyền nhân tỵ nạn gốc Việt, giang tay trợ giúp những người tỵ nạn Syria

Thời Báo

Những cựu thuyền nhân tỵ nạn gốc Việt, giang tay trợ giúp những người tỵ nạn Syria Calgary (Báo Globe and Mail):Sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, hàng triệu người Việt đã phải bỏ nước ra lánh nạn cộng sản, tìm tự do.  Hình : Bác sĩ Judy Lưu 
Những năm  của 1980s, Canada đã thâu nhận hàng trăm ngàn người tỵ nạn gốc Việt.
Hơn 30 năm sau, khi thế giới đang rúng động vì số người tỵ nạn Syria và Trung Đông đang tìm cách vượt biển đến Âu Châu, thì chính những người cựu thuyền nhân tỵ nạn Việt, đã giang tay cứu giúp những người tỵ nạn đồng cảnh, đang tìm cách  xin vào Canada.
Các thành viên của hiệp hội những người trẻ gốc Việt ở thành phố Calgary ( the Calgary Vietnamese Youth Association , CVYA) đang tìm cách  giúp những người tỵ nạn Syria.
Những cuộc thảo luận của các hội đoàn  người Việt  như tỗ chức Lifeline Syria đang diễn ra ở các thành phố Calgary, Ottawa và Toronto.
Hiệp hội CVYA cho biết sẽ tìm cách bảo trợ  tương đương với việc bảo trợ 300 người tỵ nạn Syria của hiệp hội  Di Dân Công Gíao thành phố Calgary.
Những gương thành công trong số những người trẻ gốc Việt ở thành phố Calgary mà điển hình là trường hợp của tiến sĩ Hiếu Ngô, assistant professor của trường đại học Calgary.
Ông Hiếu đến Canada khi ông 18 tuổi và vừa đi học ban ngày,vừa đi hành nghề lau nhà cửa các cao ốc vào ban đêm.
Gíao sư Hiếu hiện nay làm việc với các cơ quan công quyền và từ thiện như sở cảnh sát thành phố  Calgary . Cơ quan công quyền này muốn tìm hiểu về các băng đảng thanh thiếu niên gốc Việt ở Calgary như  băng đảng the Fresh Off the Boat .
Một người trẻ khác cũng thành công trong cộng đồng ngừoi Việt là cô Judy Lưu.Cô Lưu hiện là bác sĩ của bệnh viện Royal University ở thành phố Saskatoon.
Bác sĩ Lưu sinh ra trong trại tỵ nạn Nam Dương, đã sống với bố mẹ, cùng hai người anh em trong một căn chúng cư hai phòng ngủ ở thành phố Vancouver.
Cô theo học chương trình bác sĩ kiêm tiến sĩ của trường đại học Calgary trong vòng có 5 năm, thay vì phải mất 7 năm như bình thường./.