Friday, October 16, 2015

NHẮN TIN

Fr: Patrick Willay
TÌM THẤY 2 BỘ HÀI CỐT TỬ SĨ VNCH
      Nhờ Phổ Biến đến nhiều người :

Trong lúc di dời các phần mộ tại Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, tỉnh Đồng Nai, đã phát hiện một ngôi mộ có 2 hài cốt chôn chung và có thẻ bài như sau :
- MAI ĐỨC SŨI NGỌC, SQ. 74/1222270. LM : O +
- NGUYỄN ĐỨC HẤN, SQ.904944, NNN 6-8-61, Quãng Ngãi.

Kính mong bà con khắp nơi thông báo rộng rãi trên mọi phương tiện : Báo Chí, Truyền Thanh Truyền Hình, Facebook, Email…… Nếu bà con nào là thân nhân của 2 hài cốt nói trên nhận được thông tin nầy xin liên lạc với :  THẢO, số phone 0983346058.

Thông Tin nầy đã được đưa lên Facebook.