Monday, October 12, 2015

LIÊN KHOÁ SĨ QUAN THỦ ĐỨC HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN


Fr: Dung Le
THÔNG BÁO
HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN
LIÊN KHÓA SĨ QUAN THỦ ĐỨC
Kính gởi quý vị và các bạn thuộc các Khóa SQTB THỦ ĐỨC:
       Khóa 23 - Khóa 24 - Khóa 25 - Khóa 26 - Khóa 27
Thể theo yêu câu số đông Huynh Trưởng và các Khóa đàn em,
Ban Tổ Chức Họp Mặt thường Niên Liên Khóa,

TRÂN TRỌNG KÍNH THÔNG BÁO:
Một cuộc Họp Mặt thường niên Liên Khóa từ Khóa 23 đến Khóa 27 SQTBTD sẽ diễn ra:
THỜI GIAN: Lúc 4:30PM đến 10:00PM
Ngày Chúa Nhật - 25 tháng 10 năm 2015
ĐỊA ĐIỂM: Nhà Hàng SEAFOOD WORLD
15351 - BROOKHURST - CA 92683
TEL: 714-775-8828
CUỘC HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN "HUYNH ĐỆ CHI BINH" - MỜI GỌI TOÀN THỂ HUYNH TRƯỞNG VÀ CÁC BẠN THAM DỰ ĐÔNG ĐỦ - CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO SAU - CÁC BẠN TỪ TIỂU BANG XA VỀ THAM DỰ SẼ ĐƯỢC ĐÓN TIẾP NHỮNG VÒNG HOA TRÂN TRỌNG - CÁC PHU NHÂN SẼ ĐƯỢC "VINH DANH" ĐẶC BIỆT.
HUYNH TRƯỞNG & CÁC KHÓA ĐÀN EM KHÁC NẾU CÓ THÌ GIỜ, XIN MỜI CÙNG ĐẾN CHUNG VUI.
Mọi chi tiết liên lạc:
- K26 Nguyễn Văn Thu:  C 818-448-1086 - H 818-780-4504
- K25 Chu Tất Tiến             714-398-3678
- K24 Hồ Công Bình           626-478-8964
- K27 Đặng Trần Hào         714-553-6183
Tổng quát: letamanh 714-234-1487