Sunday, August 28, 2016

CỰU THỦ TƯỚNG CANADA HARPER RỜI BỎ CHÍNH TRƯỜNG

Cựu thủ tướng Harper rời bỏ chính trường

Ottawa: Sau khi đảng Bảo Thủ thất bại trong cuộc tranh cử vào 
tháng 11 năm 2015, thủ tướng Harper đã từ chức thủ lãnh đảng này, nhưng vẫn duy trì ghế dân biểu đại diện cho thành phố Calgary, và vào ngày thứ sáu 26 tháng 8 vừa qua, ông đã chính thức cho biết ông từ chức dân biểu, từ giã chính trường.

Cựu thủ tướng Harper, năm nay 57 tuổi, sẽ bước vào lãnh vực thương mại: ông đã thiết lập một công ty tham vấn chính trị với hai cựu cố vấn chính trị của ông trước đây, là ông Ray Novak và ông Jeremy Hunt.
Ngoài lãnh vực tham vấn chính trị, cựu thủ tướng Harper cũng đã được sắp xếp vào hội đồng quản trị của nhiều công ty thương mại.
Trong lá thư từ chức, cựu  thủ tướng Harper đã viết "các bằng hữu, chúng ta đã làm chung nhiều việc, nhưng tôi biết sẽ còn  việc tốt nhất sẽ làm"
Nhân dịp này, thủ tướng Trudeau cũng "tweet"  những lời cám ơn cựu thủ tướng Harper và những việc ông đã làm cho Canada.
Cựu thủ tướng Harper đã giúp đưa đảng Bảo Thủ thắng ba kỳ bầu cử dân biểu liên tiếp, trước khi bị thất bại bởi đảng Tự Do của thủ tướng Trudeau. ( Thời Báo)