Friday, August 19, 2016

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG NVQG NĂM CHÂU

Ngày truyền thống Hội Văn Hóa Khoa Học VN 2016Hôm 7/8, tại nhà hàng Kim Sơn vùng Southwest Houston (Texas), Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam đã tổ chức ngày truyền thống lần thứ 20, tuyên dương học sinh gốc Việt xuất sắc.  
Đọc tiếp:
 http://thoibao.com/ngay-truyen-thong-hoi-van-hoa-khoa-hoc-vn-2016/

 

Hội thảo :"Formosa và những âm mưu Hán hóa"

 Ngày 30-7-2016, tại trụ sở cộng đồng người Việt Houston Texas, Tiến sĩ Mai Thanh Truyết đã tổ chức buổi Hội thảo về vấn đề "Formosa và những âm mưu Hán hóa" của Trung cộng, với rất đông đồng hương, thân hào nhân sĩ đến tham dự.

 Đọc tiếp:
http://thoibao.com/formosa-va-nhung-am-muu-han-hoa