Friday, August 19, 2016

NHỌT BỌC LÂU NGÀY ĐÃ VỠ TUNG !?

Fr: Minh Dang

 Yên Bái : Chi Cục trưởng kiểm lâm đã bắn chết Bí thư và Chủ tịch HĐND rồi tự sát ?

   Tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo

NHƯỜNG CHO CHÍNH QUYỀN

FB Thái Bá Tân

Dường như đang bung vỡ
Khối ung nhọt lâu nay.
Bí thư đảng Yên Bái
Bị bắn giữa ban ngày.

 
Mà bắn nơi làm việc.
Một cái chết thương tâm.
Thủ phạm, cũng quan lớn –
Trưởng chi cục kiểm lâm.

 
Còn một nạn nhân nữa,
Một quan ban phát quyền,
Là trưởng ban tổ chức,
Mà chức là có tiền.

 
Mạng người nào cũng quí,
Cả dân và cả quan.
Sao nhiều người không xót,
Thậm chí còn hân hoan?

 
Đây là câu hỏi lớn.
Mọi cái có căn nguyên.
Trả lời nó, tốt nhất,
Xin nhường cho chính quyền.


19-8-2016