Thursday, May 21, 2015

NHẮN TIN

Fr: Tweety Nguyen
Thưa quý Nt và quý Chiến hữu
Có một vị gọi tôi nhờ tìm người người thân là:
PHẠM VĂN HIỆP, cựu Đại Úy QLVNCH.
Sinh năm 1943, tại Đa Xuyên, Hà Nam, Bắc Việt.

Từng đóng quân ở Sông Mao, tỉnh Bình thuận; đã sang Hoa Kỳ, thời gian đầu ngụ tại: 752 South Mariposa Apt 103, LA, California.
Con Ông Hiệp còn ở Việt Nam, tên là Phạm Văn Hoàng cần tìm Cha PHẠM VĂN HIỆP.
Nếu ai đọc tin và biết được tin tức về ông Phạm Văn Hiệp, xin vui lòng nhắn cho Ông Hiệp gọi gấp cho:
Ông Le Thu John 
số phone : (408) 262- 4183
email : thulejohn@yahoo.com
Nhờ chuyển phổ biến rộng rãi thư tìm thân nhân này , để cầu may.
Đa tạ,
Lê ĐìnhThọ