Tuesday, May 26, 2015

TIN BUỒN

Fr: ViethaiTran
Nhận tin buồn Thân phụ của Bác sĩ Phạm Gia Cổn :
Cụ Ông Phạm Gia Khang
Pháp danh Tâm Tuệ
đã mãn phần vào lúc 8 giờ sáng Chủ Nhật ngày 17 tháng 5 năm 2015, nhằm ngày 29 tháng 3 năm Ất Mùi,
tại Westminster, California.
Hưởng thọ 98 tuổi
                                        funeral wreath
                          PHÂN ƯU
Xin thành kính phân ưu cùng anh chị Phạm Gia Cổn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh của Cụ Ông Phạm Gia Khang sớm được về cõi Niết Bàn.


Nguyễn Thanh Liêm, Dương Ngọc Sum, Bồ Đại Kỳ, Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Quang Huy, Minh Đức Hoài Trinh, Anh Bằng, Lưu Trung Khảo, Trần Huy Bích, Lê Văn Khoa, Lê Ngọc Hà, Lê Dinh, Cung Trầm Tưởng, Kim Liên, Lý Văn Quý, Quỳnh Châu, Vi Sơn, Võ Tá Hân, Hồng Vũ Lan Nhi, Trương Ngọc Thạch, Đào Đức Nhuận, Kiều Mỹ Duyên, Phạm Anh Dũng, Phạm Quốc Bảo, Phạm Kim, Nam Lộc, Nguyễn Trọng Nho, Vân Bằng, Như Hảo, Lê Tuấn, Hồng Tước, Trần Quang Hải, ThụyVy, Debbie Ngọc Điệp, Đặng Văn Chất, Trần Văn Đạt, Phan Anh Dũng, Vũ Đức Âu Vĩnh Hiền, Ái Cầm Thái Tú Hạp, Trần Trung Đạo, Lê Hân, Vương Trùng Dương, Bích Huyền, Phi Loan, Ngọc Long, Quế Hương, Minh Tâm, Tâm Bùi, Vũ Minh Phương, Dương Viết Điền, Nguyễn Tấn Phát, Hạnh Cư, Huỳnh Anh, Tiểu Thu, Cao Minh Hưng, Băng Tâm, Quỳnh Giao, Đào Kim Anh, Phạm Ngọc Mai, Khánh Lan, Lưu Mạnh Bổng, Nguyễn Ngọc Mai Houston, Yên Thư Trần Cẩm Tú, Tăng Đức Sơn, Phan Đình Minh, Trần Mạnh Chi, Lê Hân, Trâm Anh, Lý Tòng Tôm, Kim Lý, Lệ Hoa, Cát Biển, Khiếu Long, Võ Tá Kim Châu, Lê Thúy Vinh, Nguyễn Thanh Huy, Trần Văn Thuần, Trần Văn Khang, Phan Tấn Ngưu, Nguyễn Phục Hưng, Nguyễn Lý Sáng, Vũ Thư Nguyên, Lê Duy, Phan Tấn Đạt, Dương Anh Dũng, Nguyễn Ngọc Linh, Trần Việt Hải cùng nhóm media Từ Cánh Đồng Mây.