Sunday, May 17, 2015

TIN BUỒN

Fr: Patrick Willay
Chúng tôi trân trọng thông báo:
Không quân Nguyễn đình Tuấn
Tạ thế ngày 15 tháng 5 năm 2015 tại Orange County California,
Hưởng thọ 67 tuổi.
 
                                         funeral wreath

Tang lễ và thăm viếng sẽ được cử hành tại Peek Family Funeral Center, phòng số 2
Chủ Nhật ngày 17 tháng 5 năm 2015 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, sau đó di quan và hỏa táng.
Tổng số tiền chi phi cho hậu sự là $5000.00
Mãnh sư Trần quý Tằng đã ứng trước số tiền này cho nhà quàn.
Vì hoàn cảnh đơn chiếc và tài chánh eo hep, mong được sự giúp đỡ tài chánh của quý niên trưởng cùng huynh đệ Không quân và thân hữu để trang trãi chi phí tang lễ.
Mọi đóng góp tài chánh cho hậu sự KQ Nguyễn đình Tuấn xin gỏi về địa chỉ :
Trần quý Tằng
6721 Bridge Water Dr.
Huntington Beach, CA 92647
Trân trọng thông báo
Nhóm mãnh sư 243 và Nhân ái 259A