Wednesday, September 30, 2015

GIANG SƠN ĐẸP NHƯ TRANH VẼ

Fr: Peter Tran
                    GIANG SƠN NHƯ HOẠ
            Vũ thuật Pháp Luân Công trình diễn

https://www.youtube.com/embed/PhGvJHTOQmM?rel=0


Vũ thuật Pháp Luân Công trình diễn