Saturday, September 5, 2015

TIN BUỒN

Fr: BinhDo
Được tin buồn
GS BS, Thi sĩ
Maurice Nguyễn Văn Ái
bút hiệu Vân Uyên
Nguyên Viện trưởng Pasteur Sài Gòn.
Vừa tạ thế ngày 31 tháng 08 năm 2015 H
ưởng thọ 95 tuổi.
                           FUNERAL WREATH 2

Xin chân thành chia buồn cùng gia đìnhNguyện cầu linh hồn cụ sớm về an hưởng đời đời nơi nước Chúa
*Thi sĩ Vân Uyên*Toàn thể Ba Lê Thi Xã Và Câu Lạc Bộ Văn Hóa VN Paris
ÔB Nguyễn Bá Hậu
ÔB Lê Mộng Nguyên
ÔB Phạm Đình Liên
ÔB Phan Khắc Tường
ÔB Từ Trì
ÔB Nguyễn Đức Tăng
ÔB Trịnh Khải
ÔB Nguyễn Bảo Hưng
ÔB Trần Văn Cảnh
ÔB Đỗ Bình
ÔB Nguyễn Bá Linh
ÔB Nguyễn Quý Toàn
ÔB Võ Hùng Anh
ÔB Nguyễn Thanh
Bà Quỳnh Liên Cao Văn Chiểu
Bà Quỳnh Hạnh
Ông Nguyễn Thùy
Ông Hồ Trường An...