Friday, September 18, 2015

TIN BUỒN

Fr: Viet Hai
Được tin buồn:
Ông Paul Nguyễn Văn Lịch
Cựu Đại Tá Hải Quân QLVNCH
Nguyên Giám Đốc Hải Quân Công Xưởng VNCH
đã mệnh chung chiều ngày 9 tháng 9, 2015
tại Straub Hospital & Clinic Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ. 

Hưởng thọ 87 tuổi
                                          WREATH
PHÂN ƯU

Chúng tôi xin chân thành phân ưu cùng Bà Nguyễn Văn Lịch cùng tang quyến, nguyện cầu hương hồn Cụ Ông Nguyễn Văn Lịch sớm về an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Bà chung Tấn Cang, ÔB. Đoàn Ngọc Bích, ÔB. Hồ Văn Kỳ Thoại, Bà Võ Sum, Bà Lương Thanh Tùng, ÔB. Vũ Đình Đào, ÔB. Nguyễn Xuân Sơn, ÔB. Trần Thanh Điền, ÔB. Lê Hữu Dõng, ÔB. Phan Văn Cổn, ÔB. Nguyễn Văn Giám, Bà Phạm Văn Đồng, Bà Nguyễn Văn Hoa, ÔB. Phan Phi Phụng, ÔB. Phạm Mạnh Khuê, ÔB. Bùi Cửu Viên, ÔB. Phạm Đình San, ÔB. Chu Bá Yến, Ô. Hoàng Đình Báu, ÔB. Trần Cửu Thiên, ÔB. Nguyễn Thanh Liêm, ÔB. Gene - Nhung Castagnetti, ÔB. Lý Tòng Tôn, Bà Võ Thị Minh Phượng, ÔB. Nguyễn Quang Huy, ÔB. Nguyễn Thìn TS, ÔB. Trần Mạnh Chi, ÔB. Lưu Anh Tuấn, ÔB. Phạm Lưu Đạt, ÔB. Phạm Kim, ÔB. Phạm Xuân Thái, Ô. Nguyễn Văn Sáng CB, ÔB. Trương Hùng Việt, ÔB. Nguyễn Văn Thành, ÔB. Dương Viết Điền, ÔB. Lâm Xuân Quang và ÔB. Trần Trí Dũng.

                    Đồng Thành Kính Phân Ưu