Sunday, September 20, 2015

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU

Fr :  Patrick Willay
T H Ư   M Ờ I
     THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN -VĂN-THIỆU

Trân trọng kính mời :
 - Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo
 - Quý Vị cựu Tướng lãnh, Quý Niên-Trưởng Quân-Dân-Cán-Chính VNCH 
- Quý Hội Đoàn, Tổ Chức Quốc-Gia, Quý Cơ-Quan Truyền thông và Báo Chí
- Quý Đồng Hương TNCS, Quý Anh Chị Em Thanh - Sinh-Viên Hậu Duệ.
          
   Kính Thưa Quý Vị :
   Hàng năm vào tháng 09; Khu Hội & cựu Quân-Dân-Cán-Chính VNCH dành một 
buổi Lễ Tưởng Niệm cố Tổng Thống NGUYỄN-VĂN-THIỆU được tổ chc tại :
 ĐỊA  ĐIỂM : Trung Tâm Sinh Hoạt Khu-Hội Bắc Cali Số: 111 E.GISH - San jose, CA.95112 
THỜI GIAN   : Vào lúc 11 giờ 30 trưa Thứ Bảy ngày 26 tháng 09 Năm 2015 
   Sau phần nghi thức dành cho buổi lễ; sẽ được tiếp nối một chương trình Văn-Nghệ đấu tranh do các Anh Chị Em Ca-Sĩ và Kịch-Sĩ trình diễn rất đặc sắc.
  Khu Hội Trân Trọng kính mời Quý Vị; vui lòng dành thời gian đến tham dự
  Buổi  lễ Tưởng Niệm cố Tổng Thống Nguyễn-Văn-Thiệu, và đồng thời thắp nén hương trước Bàn Thờ Tổ Quốc nguyện cầu cho anh-linh các anh hùng Quân-Dân-Cán-Chính VNCH đã vị quốc vong thân, được "An Vị Thờ kính" tại Trung-Tâm Khu Hội CTNCT Bắc Cali.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
San Jose ngày 12 tháng 09 Năm 2015
TM.BAN CHẤP HÀNH KHU-HỘI
                CHỦ-TỊCH                 
  
                    MAI - KHUYÊN                  

Điện Thoại liên lạc
- Ô.  Cao-Minh-Trí    : 408-315-5977
- Ô. Trần-Gia-Đắc     : 408-204-9522
- Ô. Huỳnh-Phong     : 408-712-5977