Monday, September 21, 2015

NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU

 1) LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỖNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU
Lể tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn-Văn-Thiệu lần thứ 14
TUONG NIEM TT THIEU
 

đã được long trọng tổ chức  tại Tượng đài Việt Mỹ TP Westminster Nam California vào lúc 5:00 PM ngày 19/9/2015, có sự
tham dự của Phu Nhân Cố Tổng Thống, cùng với cả ngàn đồng hương tỵ nạn Cộng Sản.
https://picasaweb.google.com/112596496334334247207/LeTuongNiemLanThu14CoTongThongVNCHNguyenVanThieu

2) BLOGGER TẠ PHONG TẦN ĐÃ TỚI HOA KỲ

http://www.rfa.org/vietnamese/