Tuesday, September 8, 2015

KÝ TÊN ỦNG HỘ LINH MUC nGUYỄN VĂN LÝ

Kêu gọi ký tên ủng hộ linh mục Nguyễn Văn Lý

BBC 7 tháng 9 2015

IImage  copyrightNguyenXuanVinhFoundationImage caption
Linh mục bất đồng chính kiến Thadeus Nguyễn Văn Lý trong phiên tòa năm 2007


Hôm 7/9, Ủy ban vận động về tự do tôn giáo, một tổ chức của người Việt hải ngoại, đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, vừa công bố thỉnh nguyện thư trên mạng để xin chữ ký ủng hộ .
“Xin ký tên ủng hộ cho Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý, một tù nhân lương tâm vì tôn giáo và nhân quyền. Linh mục Lý hiện vẫn bị bại liệt và đang bị biệt giam tại trại Ba Sao, Tân Sơn Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/09/150907_nguyen_van_ly_petition