Thursday, September 3, 2015

TÌM NGƯỜI THÂN

 Fr: Trung Đô  
 Chồng tôi, TRUNG ÚY LƯU LẬP TRUNG, Khóa 6/68 THỦ ĐỨC, Trưởng ban IV Liên đoàn 24 Biệt Động Quân, là một trong những người lính đã tử thủ Trại Mãnh Hổ, hậu cứ của Liên đoàn 24 Biệt Động Quân,Ban Mê Thuột – cùng với Thiếu tá Lê Đình Hồng, chỉ huy hậu cứ.
 CÓ AI BIẾT TIN TỨC GÌ CỦA CHỒNG TÔI KHÔNG ?  
NẾU ANH ĐÃ CHẾT, CHẾT Ở ĐÂU? NGÀY THÁNG NÀO? CHÔN Ở ĐÂU?
NẾU ANH CÒN SỐNG, HIỆN ANH ĐANG Ở ĐÂU?     
Xin gọi điện thoại cho tôi,
Biệt Động Quân Hồ Thị Mỹ Hương, ĐT số 618 8988 9562,
hoặc nhắn tin qua email: nguyen@nguyenkhapnoi.com,
MẸ CON TÔI XIN CÁM ƠN RẤT NHIỀU.