Monday, September 7, 2015

TIN BUỒN

Vô cùng thương tiếc bào tin:
Cụ Ông Tôma Huỳnh Hữu Hiệu 
đã từ trần  Thứ Bẩy ngày 05 tháng 9 Năm 2015 lúc 10:00 giờ tối tại nhà riêng ỡ Brampton ,On. Hưởng thọ 98 tuổi.
                                    FUNERAL WREATH 2

Xin thành thực chia buồn cùng Cụ Bà và tang quyến –Nguyện xin Thiên Chúa  sớm đón nhận linh hồn Cụ Ông Tôma Huỳnh Hữu Hiệu về nước Thiên Đàng.
Vương đình Sơn*Nguyen Đại Nhân* Hong Ngoc Binh* Bưu Kham* Nguyen Bich Hoan
                   
                                     *** 
Chương trình thăm viếng và Thánh Lễ
* Thăm viếng:
Thứ Tư ngày 09 tháng 09 - 2015
thời gian: từ 1:00 pm tới 9:00 pm
GĐLCTX và Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân 7:00 pm tới 9:00 pm tại :
Crematorium & Visitaion Center Inc.
30 Bramwin Court, Brampton, ON L6T 5G2
Tel. 905-458-2222

* Thánh Lễ An Táng
Ngày Thứ Năm 10 tháng 09 năm 2015 lúc 11:00 AM tại :
Thánh Đường St. Cecilia, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Toronto.
161 Annett St Toronto On M6P 1P5
Sau đó  di quan  trở về Nhà Quàn để hỏa thiêu.
                                                 Image result for picture praying hands
Liên lac : Thomas Nguyễn Ngọc Qúy
ĐT: 905 846 8431
E-mail : ngocquy60@hotmail.com