Wednesday, September 30, 2015

TIN KHẨN VỀ CHÙA PHẬT QUANG ( CALI )

Fr: Moon Tran cungduongphap@yahoo.com
From: qhtranmd@sbcglobal.net
Subject: KHẨN - XIN PHỔ BIẾN
Date: Wed, 30 Sep 2015 00:16:57 -0500
Xin kính gởi đến quí vị hai hồ sơ của Orange County.

Hồ sơ thứ nhất chuyển chủ quyền (bán) chùa Phật Quang (California) cho một công ty ở Texas dưới tên Phương Que Bui Inc.  (Grant Deed). Hồ sơ thứ hai ghi chi tiết là chùa được bán với giá $900,000. Chùa sẽ đứng ra cho công ty nói trên vay tiền trả nợ (Short Form Deed of Trust). Người ký tên là Steven Dieu.
Tôi xin phép được lưu ý các trái chủ nên liên lạc với Steven Dieu và cái gọi là Hội Đồng Quản Trị này để bảo đảm là tiền quí vị cho mượn sẽ được hoàn trả.
Xin được chia buồn cùng tất cả.
Thành kính,
Minh Phúc Trần Quốc Hưng