Tuesday, June 4, 2019

RẠNG DANH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HOA KỲ


1. Những vị Tướng Mỹ gốc Việt trong quân đội Mỹ    

          

                        https://www.youtube.com/watch?v=ar7A-ust9g02. Người Việt đầu tiên được vinh danh vì những đóng góp cho chính phủ Hoa Kỳ