Tuesday, June 11, 2019

DIỄN VĂN CỦA TT TRUMP TẠI NORMANDY 2019

Fr: Do Viet

Tổng thống Trump đã có bài phát biểu đầy xúc động tại lễ kỷ niệm 75 năm quân Đồng minh đổ bộ lên bờ biển ở Normandy năm 1944.


 Trump's speech at 75th D-Day anniversary in Normandy
      
        https://www.youtube.com/watch?time_continue=108&v=UhOMVlQxapY
Diễn văn của TT Trump tại Normandie 2019-ST/ 09-6-2019- Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt
 https://sites.google.com/site/viendhaihocdhalat/quan-dhiem-nhan-dhinh/quan-dhiem/din-vn-ca-tt-trump-ti-normandie-2019--st--09-6-2019