Sunday, June 16, 2019

THIẾU NŨ BÊN NHỮNG ĐÓA HOA SEN ĐẦU MÙA

Fr: Toan Dang* Thi Ngoc Khanh Pham * Tuyet Mai Ngo

                   

 
                 Thiếu nữ bên hoa sen đầu mùa 
                  Nhiếp ảnh gia Lê Xuân Bách 
  Thiếu nữ  trong bộ hình là  cô Vũ Thanh Huyền, lần đầu tiên  chụp hình bên những đóa  hoa sen.                                                alt
alt


alt


           alt


alt

      alt

alt


                        alt


                      alt


          alt         alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


 alt
 alt.                             ******