Sunday, June 23, 2019

PHIM NGÀY DÀI NHẤT- THE LONGEST DAY

Fr:  Vinh Mai*DamvTran
Nhân kỷ niệm 75 năm về trận chiến Normandy (06/06/1944 - 06/06/2019) mời coi lại cuốn phim:
    Ngày Dài Nhất, The Longest Day - 1962 

                              (phụ đề Việt ngữ)
Các diễn viên: Kenneth More, Henry Fonda, John Wayne, Robert Mitchum, Sean Connary và  Richord Burton.

Phim được IMDb xếp hạng 31/63 phim hay nhất của thập niên 60

https://vophim.com/xem-phim/ngay-dai-nhat-1962/278988/

                                                 ******************