Thursday, December 24, 2015

VÙNG ĐẤT HOANG VU CỦA ÚC

Úc và miền đất không dấu chân người

Tại một góc của Tasmania ở cực nam nước Úc là một vùng còn sót lại của thế giới, nơi không thể hoang vắng cô liêu hơn.

Nguồn: :http://www.bbc.com/vietnamese/culture_social/2015/12/151219_finding-timeless-utopia-at-the-worlds-edge_pix_vert_tra