Sunday, May 8, 2016

CUỘC XUỐNG ĐƯỜNG VÌ CÁ CHẾT NGÀY 08.05.2016 TẠI VIỆT NAM

Fr: Huu Dinh Nguyen* Kim Dung Nguyen

1. Tường thuật các cuộc xuống đường vì môi trường 08.05.2016


 
http://danlambaovn.blogspot.com/2016/05/tuong-thuat-cac-cuoc-xuong-uong-vi-moi.html

2. Sự khôn ngoan của người biểu tình 


Xem đoạn video ngắn này, ta sẽ thấy:
1. Đoàn biểu tình khôn ngoan ngừng lại khi thấy bọn dân phòng mang rào cản ra chặn.
2. Sau khi tập trung lấy lại đội hình, chờ mọi người phía sau đến ..
3. Bàn bạc rồi quyết tâm tiền tới
4. Hàng rào chấn ngang bị phá vỡ, đòan biểu tình tràn ra được đường Nguyễn Huệ ...Cứ thế mà tiến lên đồng bào ơi ...!

https://www.youtube.com/watch?v=yHPS1JmGVe0