Wednesday, May 4, 2016

CANADA CHÁY LỚN

Cháy lớn buộc 80 ngàn người Canada di tản

4 tháng 5 2016
Cháy rừng lớn đang buộc toàn bộ dân số 80 ngàn người của thành phố Fort McMurray ở Canada phải rời bỏ nhà cửa của mình.
Lửa lan vào thành phố, phá hủy nhà cửa, trạm xăng và nhiều tòa nhà trong thành phố tại tỉnh Alberta.

              https://www.youtube.com/watch?v=deR5wm5yNkg