Friday, May 20, 2016

ALZHEIMER'S

Tintức cao niên
SA SÚT TRÍ TUỆ - BỆNH ALZHEIMER


1. Bệnh lú lẩn (Alzheimer) nơi người già

http://tintuccaonien.blogspot.ca/2015/01/benh-lu-lan-noi-nguoi-gia.html2. Tìm hiểu vể bệnh Alzheimer

http://tintuccaonien.blogspot.ca/2015/11/tim-hieu-ve-benh-alzheimer.html
3. 5 nguyên nhân đang ngạc nhiên của sự mất trí nhớ
http://tintuccaonien.blogspot.ca/2015/03/5-nguyen-nhan-ang-ngac-nhien-cua-mat.html
-------------
4. 7 dấu hiệu báo sớm và triệu chứng của bệnh Alzheimer

http://tintuccaonien.blogspot.com/2015/10/7-dau-hieu-bao-som-va-trieu-chung-khong.html
5. 6 triệu chứng của bệnh Alzheimer cần biết

http://tintuccaonien.blogspot.ca/2015/02/sau-trieu-chung-cua-benh-alzheimer-can.html

--------------

6. Phỏng ngừa bệnh Alzheimer -lú lẫn

http://tintuccaonien.blogspot.ca/2015/11/phong-ngua-benh-alzheimer-lu-lan.html
7. Phòng ngửa bệnh Alzheimer cho người lớn tuổi

http://tintuccaonien.blogspot.ca/2015/02/phong-ngua-benh-alzheimer-cho-nguoi-lon.html
8. Chế độ ăn uống MIND bảo vệ chống bệnh Alzheimer

http://tintuccaonien.blogspot.ca/2015/03/che-o-uong-mind-bao-ve-chong-benh.html

9- 6 điều nên làm ngay từ bây giở tránh bệnh Alzheimer vể sau

http://tintuccaonien.blogspot.ca/2015/11/6-ieu-ban-nen-lam-ngay-tu-bay-gio-e.html
10. 6 bước đơn giản giữ cho đầu óc minh mẫn
http://tintuccaonien.blogspot.ca/2015/03/sau-buoc-on-gian-e-giu-au-oc-minh-man.html
11. 5 điểu nên tránh dễ giảm rủi ro bị sa sút trí tuệ

http://tintuccaonien.blogspot.ca/2015/07/5-ieu-nen-tranh-e-giam-rui-ro-bi-sa-sut.html
--------------
12. Trí nhớ giảm sút phải làm sao?http://tintuccaonien.blogspot.ca/2015/11/tri-nho-giam-sut-phai-lam-sao.html
13. Âm nhạc liệu pháp
http://tintuccaonien.blogspot.com/2016/01/am-nhac-tri-lieu-chua-benh-cho-co-va.html