Tuesday, May 17, 2016

PARIS ĐỒNG HÀNH CÙNG BÀ CON TRONG NƯỚC

Fr: Viet Do 
   ViMoiTruong.jpg


PARIS ĐÔNG HÀNH CÙNG ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI XUỐNG ĐƯỜNG VÌ MÔI TRUỜNG LÊN ÁN VIỆT CỘNG ĐỒNG LOÃ VỚI TRUNG CỘNG ĐẦU ĐỘC MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Hình ảnh : Truyền Thông Cờ Vàng
https://picasaweb.google.com/101309148761983948855/6284992825592460593
Video : TTNVTNCS/PHÁP
https://www.youtube.com/watch?v=1QVhZA6ex0Y
TinParis.net
http://www.tinparis.net/tinparis16/2016_05_15_BieutinhDongHanhQuocNoiKetanVCTCdaudocMoiTruong_TTheNCSVN.html