Saturday, May 7, 2016

CHUẪN BỊ CHO TUỔI GIÀ

Fr: Minh Dang

Trang bị cho tuổi già

Tác giả: Thái Bá Tân

Rồi tuổi già sẽ đến
Với tất cả chúng ta.
Vậy thì chuẩn bị trước
Để mà đón tuổi già.

Tuổi già đến, phải nhớ :
1
Không bán nhà đang ở
Để đến ở với con.
Sau nhỡ muốn quay lại
Thì nhà đã không còn.

2
Yêu thương cháu là đúng.
Nhưng không làm Ô-sin.
Thỉnh thoảng đến thăm chúng.
Có tiền cho mươi nghìn.

3
Trừ trường hợp đau ốm,
Không bao giờ ở cùng.
Có nhà gần thì tốt.
Tuyệt đối không sống chung.

4
Không can thiệp vào việc
Của con đẻ, con dâu.
Việc chúng, chúng lo được.
Mình lại đỡ đau đầu.

5
Con cháu lúc khá giả,
Có biếu tiền ông bà,
Không được sỉ, cứ nhận,
Để dành cho tuổi già.

PS
Biết thì vẫn biết thế.

Nhưng thương thì vẫn thương.
Ai đó không làm được,
Tôi nghĩ, cũng bình thường.Là vì trời bắt thế,
Bắt cứ lo cho con.
Tôi là một thí dụ.
Nhưng tôi không hề buồn.