Sunday, February 22, 2015

BẢNG “SAIGON” GẮN TRÊN ĐẠI LỘ BOLSA

 Thành Phố Westminster chính thức gắn bảng "Saigon"trên Đại lộ Bolsa, thủ đô tỵ nạn Little Saigon