Monday, February 2, 2015

PHẢN ĐỐI RIVERSIDE KẾT NGHĨA VOI CẦN THƠ

Fr: Patrick Willay
Ký tên phản đối TP Riverside kết nghĩa với Cần Thơ
Thưa toàn thể quý vị,
Ngày mai thứ ba 3 tháng 2, thành phố Riverside sẽ có điều trần về vụ phản đối họ kết nghĩa với thành phố Cần Thơ của CSVN, để họ cứu xét xem có hủy bỏ hay không.
Đây là dịp để chúng ta bày tỏ quan điểm của chúng ta không chấp nhận việc kết nghĩa này với thành phố do CSVN khống chế và kiểm soát.
Xin vui lòng bấm vào link dưới đây để đọc kháng thư và ký tên theo sự hướng dẫn.
http://www.cdnvqglbhk.org/ky-ten-phan-doi-thanh-pho-riverside-ket-nghia-voi-can-tho/
Khi vào trang "Liên Lạc" để ký, xin điền tên họ, email, và bấm gửi đi, chúng tôi sẽ lấy danh sách và nộp cho city of Riverside trước khi họ họp.
Xin quý vị vui lòng phổ biến rộng rãi.
Trân Trọng.
CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ
BS Võ Đình Hữu
BS Đỗ Văn Hội