Thursday, February 12, 2015

NHẠC RAP VỚI GIỚI TRẺ TRONG PHONG TRÀO TRANH ĐẤU GIÀNH DÂN CHỦ CHO VIÊT NAM

 DMCS (Địt Mẹ Cộng Sản / Fuck Communism)

  Rapper Nah Nguyễn Vũ Sơn sáng tác và trình bày.
Bài hát chỉ trích nặng nề đảng cộng sản về hiện trạng đau lòng tại Việt Nam được đưa lên You Tube  và đã  thu hút được hơn 200.000 lượt xem trong chưa đầy ba tuần.

Hiện rapper Nah đang là một du học sinh tại Hoa Kỳ . Qua những cuộc phỏng vấn dưới đây , anh chia sẻ quan niệm cuả anh về cuộc sống, những hoạt động cuả anh khi còn ở trong nước cho đến hiện tại cùng diễn tiến xu hướng chính trị hóa trong sáng tác của anh. 
  1) BBC -Hip hop Vs. communism - How Vietnamese rap got political


2) Chương trình THE KIM NHUNG SHOW

Tuyển Tập Những Bài Rap Của Nah