Sunday, February 15, 2015

THỊ TRƯỞNG GARDEN GROVE MINH THỊ LẬP TRƯỜNG

 Fr: Nhat Lung
altalt    Tuyên bố từ văn phòng của
    Thị Trưởng Bảo Nguyễn
      VienDongDaily.Com - 13/02/2015
Sau đây là nguyên văn bản tuyên bố của Thị Trưởng Bảo Nguyễn từ văn phòng của ông được phổ biến ngày thứ Sáu, 13 tháng Hai, 2015.


Thị Trưởng Bảo Nguyễn Chống Đối Chủ Nghĩa Cộng Sản
“Tôi xin khẳng định rằng tôi chống đối chế độ cộng sản ở Việt Nam, bởi vì tôi phản đối sự đàn áp dân chúng và sự tham nhũng đang diễn ra ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam.
Thành phố Garden Grove đã xác định rõ ràng rằng không đón tiếp bất cứ một phái đoàn nào của cộng sản Việt Nam. Chúng ta tôn trọng sự hy sinh của thế hệ người Việt tị nạn đi trước, để đem lại tương lai cho thế hệ của chính tôi trên đất nước Hoa Kỳ.
Trong cương vị Thị Trưởng thành phố Garden Grove, tôi xin cam kết rằng sẽ không kết nghĩa với bất kỳ thành phố nào đến từ các quốc gia độc tài, trong đó có Việt Nam.
“Nếu chúng ta tin vào nguyên tắc dân chủ, thì chúng ta cần phải đấu tranh chống tham nhũng ở Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao tôi tranh cử vào chức vụ Thị Trưởng.
“Do vậy, chúng ta cần phải tập trung vào các ưu tiên của thành phố Garden Grove, nơi mà chúng ta có quyền hạn và khả năng làm thay đổi. Thành phố Garden Grove không có quyền hạn để can thiệp vào nội bộ của thành phố Riverside.
“Biện Lý đang điều tra hành vi sai trái liên quan đến tội phạm:
(1) việc thuê con trai của cựu thị trưởng Garden Grove làm lính cứu hỏa cho thành phố Garden Grove, và
(2) hợp đồng lao động mà Garden Grove ký hồi năm 2014 với cựu Giám Đốc phòng cháy chữa cháy thành phố Garden Grove.
Chúng ta cần hợp tác với các cuộc điều tra đó. Đừng để bị phân tâm bởi những nỗ lực nhằm che đậy những vụ lạm dụng quyền lực trong thành phố chúng ta.
“Chúng ta hãy đoàn kết để đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn cho con em chúng ta. Bởi vì chúng ta là những người còn sống sót từ một chính quyền thối nát, chúng ta phải nhận một nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn cao nhất cho chính phủ của chúng ta tại đây, nơi đây mới chính là nhà của chúng ta.
Thị trưởng Thành Phố Garden Grove
Bảo Nguyễn