Sunday, February 15, 2015

CHỢ TẾT ẤT MÙI 2015

Fr: Ngoc Ai Đang * Kim Oanh P
       CHỢ TẾT ẤT MÙI 2015
1. VÙNG MONTREAL
PhotoPhoto

PhotoPhoto
Hình ảnh :
https://plus.google.com/photos/107662291676084613291/albums/6114333049948666769?banner=pwa&authkey=CJScy6evs_WVtQE

2. SAN FRANCISCO
Như truyền thống hàng năm, Trung Tâm Cộng Đồng VN San Francisco phối hợp cùng các tổ chức hội đoàn địa phương đã tổ chức Hội Tết San Francisco lần thứ 17 thành công mỹ mãn. Cho dù ngày Hội Tết trùng với trận Super Bowl tranh chung kết, nhưng Hội Tết đã có khoảng 10 ngàn lượt người đến tham dự trong không khí tưng bừng đón Xuân