Monday, February 9, 2015

MÊ MẨN VỚI ĐIỆN THOẠI CẦM TAY

Fr: Loan Phan* Huy Nguyen
       VÌ ĐÂU QUÊN HẾT CẢ SỰ ĐỜI
PHOTO: Eric Smith posted this picture on his Instagram on Feb. 3 of a man missing a humpback whale while sitting on his phone.
Con cá voi  nổi lên ngay sát bên cạnh mà cũng chẳng hay...


Nhờ DTĐĐ mà chỗ này …nắng không dám "ăn da"


Không  "sốt ruột".. khi xếp hàng  chở đợi....Family Dinner Conversation

--